Leverandørservice

Tilmeld dig leverandørservice for automatisk betaling af fremtidige fakturaer.
Du skal bruge dit NEM-ID, reg. og kontonummer, samt bruger-ID.
(Du finder dit bruger-ID nederst på din faktura.)