Eksempel på en ambassadør-salon
Bay|Hedegaard 8963, Auning

Ambassadør

Få en ny, indrettet salon når du vælger Frisørland.
Gratis finansiering. Ingen renter. Intet gebyr.


AMBASSADØR

Forny din salon

Få en komplet salon, når du vælger os som samarbejdspartner. Ved at vælge vores hårprodukter og tilbehør, kan du få finansieret alt dit inventar. Efterfølgende kan du forny din salon mindst hvert fjerde år. Ingen renter. Intet gebyr.

Når du har valgt dine favoritprodukter, oplærer vores dygtige teknikere dig i dit sortiment. Vores mål er, at give dig den bedst mulige start med dine produkter.

Her kan du se nogle af vores Ambassadør-saloner.

 

Betingelser

1. Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Frisørland indtil hele købesummen er betalt.
2. Købesummen betales med momsen som udbetaling og afdragsvist over max. 4 år med 25 % pr. år. Afdragene afregnes månedsvis bagud og forfalder hver den 1. Afdragene afregnes som 25 % af købte produkter til vores skarpe normalpriser. Hvis de 25 % af købet overstiger afdraget, overføres det automatisk til næste afdrag. Hvis de 25 % af købet ikke dækker afdraget, skal restbeløbet betales (kvart eller halvårlig opgørsele). Ambassadøren forpligter sig til indenfor den i pkt. 2 fastsatte aftale perioden at aftage alle former for frisørprodukter og inventar til brug for salonen hos frisørland, idet køber dog har ret til hos andre leverandører at købe produkttyper, som frisørland ikke har i sit sortiment.
3. Ambassadøren kan med 3 måneders skriftligt varsel meddele, at køber ikke længere ønsker at være bundet af pkt. 2 i denne kontrakt. Opsiges kontrakten forfalder restbeløbet til betaling.
4. Der påløber ikke købesummen renter og omkostninger, så længe ydelserne afregnes rettidigt.